Börjar:
Slutar:
Plats:
Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt

Arbetet inom fördjupningsområdet startades upp under vintern med en enkät som gick ut till medlemmar och externa branschaktörer. Resultatet av enkäten visade stort intresse för frågorna från BeBos och BeLoks medlemmar.

Under workshopen kommer Boverket att presentera sitt arbete med regeringsuppdraget att utreda nya krav på laddinfrastruktur för elfordon enligt direktivet om byggnaders energiprestanda, artikel 8.2 - 8.8 i direktiv 2010/30/EU och 2012/27/EU.

Syftet med workshopen är att tillsammans med Belok för att diskutera branschens behov samt inriktning och potentiellt arbete inom fördjupningsområdet.

Preliminär agenda - uppdateras efter hand.

  • Inledning med inspiration kring pågående arbete inom området från branschaktörer
  • Boverket presenterar sin utredning kring laddinfrastruktur i direktivet om byggnaders energiprestanda
  • Inspiration från fastighetsägare och diskussion om fortsatta arbetet inom fördjupningsområdet

Anmälan

Workshopen är ett arrangemang inom Fördjupningsområde Laddinfrastruktur.