Börjar:
Slutar:
Plats:
WSP, Arenavägen 7, Stora hörsalen, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt, men utebliven närvaro debiteras med självkostnadspris

Program

kl. 13.00
Roland Jonsson – WSP och Lovisa Bengtsson – Sustainable Innovation, hälsar välkommen

kl. 13.30
Redovisning av prestandamätning av avloppsvärmeväxlare för en villa eller lägenhet

kl. 14.15
Paus

kl. 14.30
Jörgen Wallin redogör för hur avloppsvärmeväxlare fungerar ihop med värmepump

kl. 15.15
Hur ställer man krav vid upphandling på avloppsvärmeväxlare?

kl. 16.00
Summering och avslut

För mer info och anmälan, se SUSTs webbplats.

Läs mer om BeBo-relaterade projekt med avloppsvärmeväxlare här.