Börjar:
Slutar:
Plats:
First Hotel Nortull, S:t Eriksgatan 119, Stockholm
Kostnad:
750 kr (exkl moms)

Konferensens förmiddag är gemensam med Belok, med fokus på frågor som är intressanta för fastighetsägare oavsett typ av fastighet. Under eftermiddagen kommer det vara separata program för BeBo och Belok som konferensdeltagare väljer mellan.

Resultatkonferensen samordnas av Byggherrarna. Via länkarna nedan nås programmen för den gemensamma förmiddagen, de parallella spåren på eftermiddagen samt till anmälan.

Du väljer vid anmälan vilket eftermiddagspass som du vill delta i. Anmäl dig senast 5/11.

ANMÄLAN

OBS: För medlemmar som avser att delta vid både Resultatkonferens och Medlemsmöte (dagen efter) behövs separata anmälningar till båda aktiviteterna. Inbjudan till medlemsmöte skickas till medlemsrepresentanter separat.