Börjar:
Slutar:
Plats:
WSPs kontor, Ullevigatan 19, Göteborg
Kostnad:
avgiftsfritt

Jobbar du som kalkylansvarig, energistrateg, energichef eller projektansvarig på ett bostadsbolag? Vill du höja din kunskap inom investeringskalkyler och -beslut? Välkommen på ett seminarium om lönsam energieffektivisering genom korrekt indata, kostnadskoll och affärsmässig bedömning!


PROGRAM

9.00 Frukost och anmälan

9.30 Välkommen
Emma Karlsson, koordinatorstöd BeBo

10.00 Ekonomisk bärkraft i långtgående energieffektiviseringar
Tänker vi rätt kring vilka investeringar som är lönsamma? BeBo-projektet vrider och vänder på tankesätt kring lönsamhet med utgångspunkt i erfarenheter från olika BeBo-projekt och intervjuer med fastighetsägare. Investerar vi in oss i 2020-mål? Underhålls- eller energisparåtgärd? Paketera åtgärder eller inte? Vilka blir effekterna av att redovisa på ett visst sätt?
Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg

10.30 Indata i lönsamhetskalkyler och release av BeBos lönsamhetskalkyl 1.5
Resultat presenteras från BeBo-förstudien där kunskapsläget avseende indata i lönsamhetskalkyler kartlagts. Vilka indatavariabler är känsliga? Hur påverkas lönsamhetskalkylens utfall vid under-/övervärdering av indata? Vad är nytt i BeBos lönsamhetskalkyl version 1.5?
Sara Espert, WSP

11.00 Räknestuga: Testa BeBos lönsamhetskalkyl och få hjälp

12.00 Lunch (för de som deltar för- och eftermiddag)

13.00 Energikostnadsbesparing vid differentierade el- och fjärrvärmepriser
Hur beräknar man energikostnadsbesparingen vid differentierade el- och fjärrvärmepriser? Inom en BeBo-förstudie har Excel-verktyget PRISMO Fjärrvärme utvecklats vilket ger dig bättre koll på energikostnaderna vid komplexa energiprismodeller. Vad kan fastighetsägare använda verktyget till?
Emma Karlsson och Simon Andersson, WSP

13.30 Räknestuga: Testa PRISMO-verktyget och få hjälp

Vi avslutar kl 14.30.


Anmäl dig senast den 3 oktober via länken nedan. Arrangemanget är kostnadsfritt, men vid utebliven medverkan debiteras du 500kr.

Räknestugan är en aktivitet inom BeBos fördjupningsområde Lönsamhet.

Klicka här för anmälan

Tips: För den intresserade Göteborgaren arrangerar BeBo samma vecka även ett seminarium om solel och hur nyttan och lönsamheten i solcellsanläggningar kan maximeras, som avslutas med ett studiebesök i Fjärås, Kungsbacka. Seminariet genomförs i Göteborg, den 17 oktober. Slå två flugor i en smäll och anmäl dig även dit, mer info om seminariet hittar du här.