Börjar:
Slutar:
Plats:
Göteborg

Programmet kommer bland annat innehålla ett studiebesök på Eksta, frågeställningar och resultat från projektet samt nätkoncession och likströmsteknik.

Håll utkik, mer information om dagen kommer inom kort.