Börjar:
Slutar:
Plats:
WSP-kontoret vid Gullmarsplan, Arenav 7, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt - vi bjuder på lunch!

Måndagen den 11 december är BeBo värd för ett seminarium där aktuella frågor och arbete inom solel presenteras och diskuteras. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med solenergiprojekt, är intresserad av hållbar utveckling och hållbarhetsarbete eller är engagerad i frågan i övrigt inom byggbranschen. Vi bjuder på information om aktuellt arbete på strategisk nivå men berättar även projekt som utförs just nu. Avslutningsvis ges möjlighet att diskutera utveckling och framtida utmaningar inom solenergi i samhället.

Presentationer

Daniel Kulin och Sara Grettve, Energimyndigheten
Presentation av Energimyndighetens aktuella arbete inom solenergi. Detta är bl a utredningen som resulterade i förslag till strategi för ökad användning av solel i Sverige 2040 som togs fram på uppdrag av Regeringen samt den nyligen publicerade rapportstudien som visar produktionskostnader för el från solceller i Sverige.

Göran Werner och Charlotta Winkler, BeBo
BeBos arbetssätt inom fördjupningsområdet Solenergi presenteras. Aktuella BeBo-aktiviteter presenteras samt vilka utmaningar och frågeställningar som medlemsföretagen arbetar med.

Maria Pohjonen, Solelkommissionen
Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. Nätverket bildades i mars 2015 och gruppen arbetar för att skapa bättre förutsättningar för installationer av solcellsanläggningar i Sverige.

Stefan Lindsköld, koordinator för Solcellsgruppen
Solcellsgruppen som består av fastighetsägare och fastighetsutvecklare, som arbetar med solcellsanläggningar i sina bestånd. Syftet med gruppen och dess arbete är att dela erfarenheter inom området samt driva gemensam kunskapshöjning. Stefan kommer presentera Solcellsgruppens arbetssätt samt berätta om arbete som drivits hittills och om aktuella frågor.

Diskussion

Åhörare och presentatörer ges möjlighet att diskutera frågeställningar och gemensamma utmaningar. Syftet är att belysa det arbete som görs inom området i Sverige, men även om möjligt hitta synergier för gemensamt vidare arbete. Kanske kan vi finna svar på hur Energimyndigheten och BeBo kan stärka det arbete som görs och även på frågan hur aktörer från beställare, till konsulter till leverantörer och installatörer kan bidra till att öka utbyggnadstakten av solel.

Lunch

Vi avslutar med en gemensam lunch ungefär kl 12.20. Välkomna till en förmiddag, som kommer gnistra av positiv energi!

Anmälan

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch. Du anmäler dig på länken nedan och anger där eventuella önskemål om specialkost. Kom ihåg att meddela avanmälan om du senare får förhinder.

Anmäl dig här!

Arrangemanget är en del av arbetet med Fördjupningsområde Solenergi. Kontakta Charlotta Winkler vid eventuella frågor.

Senast uppdaterad