Börjar:
Slutar:
Plats:
WSP-kontoret vid Gullmarsplan, Arenav 7, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt deltagande

Energieffektiva byggnader är välisolerade med hög lufttäthet, vilket ställer nya och hårdare krav på att ventilationen projekteras, installeras och driftas på rätt sätt. Tre exempel på detta är:

  • I samma takt som byggnadernas totala energianvändning minskar, kommer ventilationen att stå för en större andel av energibalansen. Om energianvändningen för ventilation blir högre än vad man har projekterat för, kan det resultera i att byggnaden inte längre uppfyller energikraven i byggreglerna.
  • I ett lufttätt hus kan forcering av köksfläkten i samband med matlagning resultera i att man får ett så stort undertryck i lägenheten att man inte kan öppna lägenhetsdörren. Detta är inte bara opraktiskt utan förhindrar utrymning vid en brand.
  • Ett välisolerat hus blir samtidigt mer ljudtätt, vilket gör att ljud från installationer hörs ännu tydligare. Detta gäller speciellt tilluftsdon i sovrum och det händer att de boende själva åtgärdar problemet med tejp, strumpor eller handduk. Detta påverkar luftflödesbalansen för lägenheten och därmed energibalansen.

Jobbar du som arkitekt, ventilationsprojektör, OVK-kontrollant, ljudkonsult, brandskyddsexpert eller energispecialist? Vill du vara med och utforma de krav som vi bör ställa på morgondagens ventilationssystem?

Förstudien Designguide ventilation i energieffektiva flerbostadshus syftar till att kartlägga vad en designguide bör omfatta. Designguiden ska fungera som ett stöd till beställare och konsulter. Den ska möta branschens behov, så att det finns goda möjligheter att erhålla god funktion hos ventilationssystem i nya energieffektiva flerbostadshus. Tidigare arbete i förstudien har handlat om att genom intervjuer av nyckelpersoner i branschen identifiera vilka delar i designprocessen som skulle behöva förbättras.

Under workshopen kommer vi tillsammans ta fram innehåll och omfattning för designguiden. Vi kommer också att diskutera och dra upp riktlinjerna för hur arbetet med att ta fram designguiden ska genomföras. Målsättningen är att påbörja arbetet med att ta fram designguiden i början av 2018.

Anmäl ditt intresse att vara med på workshop, så återkommer vi med mer info när det närmar sig.

Anmäl dig här!