BeBo-Processen

Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra sätt? Vad krävs av en organisation för att kunna åstadkomma detta? Vilken kunskap om dessa frågor finns idag, och hur når vi ut med den till fler fastighetsägare?

Mot denna bakgrund utformades projektet att sammanställa BeBo-processen, som en användarvänlig webapplikation för allmän användning. Processverktyget skall ge stöd i hur energieffektiviserande åtgärder planeras, både tekniskt och ekonomiskt; samt hur installation, idrifttagning och uppföljning genomförs. Processen innehåller även stöd i form av verktyg och goda exempel på organisationer och fastighetsföretag som lyckats med detta.

BeBo-processen är ett samarbetsprojekt mellan BeBo och Klimatkommunerna, som i sitt projekt ELSA (Energilots för Smartare Allmännytta) tittat mkt på de organisatoriska aspekterna av energieffektiviseringsarbetet.

BeBo-Processen syftar till att sammanställa kunskapen inom två områden. Dels processen då det finns ett fysiskt renoveringsprojekt och fastighetsägaren vill åstadkomma en så kallad ”Rekorderlig Renovering”. Den andra delen utgörs av den energieffektiviserande organisationen.

Till den användarvänliga webapplikationen: beboprocessen.bebostad.se